اولين جرقه هاي تشکيل گروه از آشنايي پسري 14 ساله به اسم Ben Moody ودختري 13 ساله به اسم Amy Lee آغاز شد.  گروه کار خودشو در کافه ها و محلهاي کوچک شروع کرد.

 

در آن زمان پدر Amy کمک کرد تا چند تا از ساخته هاي  دخترش بصورت ترانه در بياد و استقبال خيلي خوبي هم از اين آهنگ ها شد واين سرآغاز محبوبيت و دلگرمي گروه شد.از خصوصيات اين آهنگها، که در پيشرفتشان سهم بسزايي داشت ،اين بود که بهيچ وجه تقليدي نبودند و نوعي نوآوري محسوب ميشد.

 

Evanescence با صداي رمزآلود و لحن تيره و آهنگهاي غني و عميقش معروف شد و اولين البوم خود را با نام "Origin" منتشر کرد وبه نيويورک آمد تا بتونه کار خودشو در فضاي بازتر و امکانات تبليغاتي بيشتري ادامه بده.

 

John Lecompt بعنوان گيتاريست دوم Will Boyd بعنوان نوازنده گيتار Bass و Rockly Gray بعنوان درام نواز اعضاي جديد گروه بودند و کمک کردند که Amy و Ben به آرزوهاي خود و تصويري که از آينده گروه در ذهن خود داشتند، در واقعيت برسند.

 

گروه آلبوم بعدي خود را با نام "Fallen" در فوريه 2003 منتشر کردکه دو تا از آهنگهاي اين آلبوم بعنوان موسيقي متن فيلم        "Dare Devil" انتخاب شد.

 

اخيرا Ben moody گروه را ترک کرده و علت آنرا متمرکز شدن بيش از حد تبليغات روي Amy Lee بيان کرده که تا حد زيادي حق داره.بعنوان مثال بيشتر پوسترهاي گروه فقط روي صورت Amy   تنظيم شده و بقيه اعضا تقريبا در پشت زمينه و بصورت محو (Fade) ميباشند.